Tło

Historia życiem pisana
A story is written by life