Tło
Galeria

 • 24. 12. 2016 roku

Stowarzyszeniu zorganizowane zostało przez podopiecznych i pracowników Schroniska Specjalistycznego "Spotkanie Opłatkowe".

W spotkaniu tym, oprócz podopiecznych uczestniczyli też zaproszeni goście; byli mieszkańcy Schroniska- którym udało się usamodzielnić, Ks. Tomasz Gill Proboszcz lokalnej Parafii, Krzysztof Zaręba Pastor Społeczności Chrześcijańskiej Północ, Pani Mariola Zaręba Prezes Fundacji Joni Przyjaciele Polska, Pan Waldemar Rolewski Prezes PGR Bródno, Pan Wojciech Jodko Prezes Stowarzyszenia Samopomocy Bursa im.H.Ch.Kofoeda, Pan Kazimierz Kurek w-ce Prezes Stowarzyszenia Samopomocy Bursa im.H.Ch.Kofoeda oraz Pan Andrzej Martuszewicz członek Zarządu Stowarzyszenia. 

Spotkanie przebiegało w świątecznej, serdecznej  atmosferze, atmosferze zadumy... refleksji... i wiary w lepsze jutro... 

 • 09. 11. 2016 roku
  Dogoterapia

W ramach współpracy ze "Stowarzyszeniem dla Rodzin" - i założeniem realizowanego przez to Stowarzyszenie projektu "My Sąsiedzi"- celem którego jest działanie na rzecz m.innymi osób niepełnosprawnych i z trudnościami /na terenie Targówka Fabrycznego/ - od października 2016 r. na terenie naszego Stowarzyszenia prowadzona jest "dogoterapia"- zajęcia ruchowe z psami - dla niepełnosprawnych podopiecznych Schroniska Specjalistycznego.
Podopieczni bardzo chętnie uczestniczą w tych spotkaniach. 

 • 04. 09. 2016 roku

Tradycyjnie 04.09.2016 roku - na terenie Stowarzyszenia zorganizowany został PIKNIK INTEGRACYJNY na rzecz lokalnej społeczności przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy przy czynnym udziale podopiecznych naszego Schroniska. 

 • 04. 06. 2016 roku

Podopieczni "Schroniska Specjalistycznego" - osoby niepełnosprawne -   w ramach wolontariatu aktywnie uczestniczyli w pracach przygotowawczych do XXII IGRZYSK DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJna stadionie "Polonez" w Dzielnicy  Targówek m.st.Warszawy.

Podczas trwania Igrzysk m.innymi ;  pełnili  nadzór   nad  parkingiem  stadionu, obsługiwali "sklepik" z napojami i lodami, czuwali nad utrzymaniem porządku.

Po zakończeniu Igrzysk - pomagali przy składaniu sprzętu i porządkowaniu terenu stadionu.

Ich praca - tak jak w poprzednich latach - przez organizatorów została oceniona bardzo pozytywnie. 

 • Święta Wielkanocne - 2016 rok

Tradycyjnie na terenie Stowarzyszenia w dniu 26 marca 2016 roku zorganizowane zostało przez podopiecznych "Schroniska Specjalistycznego" pod nadzorem i czynnym współudziale pracowników Schroniska "Śniadanie Wielkanocne".

W "śniadaniu" uczestniczyli nie tylko podopieczni Schroniska - osoby niepełnosprawne, pracownicy Schroniska, ale także zaproszeni byli podopieczni  /którzy od wielu lat utrzymują z nami kontakt/ oraz zaproszeni goście: Pastor Społeczności Chrześcijańskiej Krzysztof Zaręba, Prezes Fundacji "Joni i Przyjaciele-Polska" Pani Mariola Zaręba, Prezes PGR Bródno Pan Waldemar Rolewski oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Pan Romuald Sadowski i Pan Andrzej Martuszewicz.

Spotkanie przebiegało w serdecznej, rodzinnej atmosferze, pełnej serdeczności i wzajemnej życzliwości.

Był czas na zadumę... refleksję... i nadzieję na lepsze jutro...
 • Święta Bożego Narodzenia - 2015 rok

24. 12. 2015 r. na terenie Stowarzyszenia odbyło się "spotkanie opłatkowe" zorganizowane przez podopiecznych "Schroniska Specjalistycznego" przy czynnym współudziale pracowników. W spotkaniu uczestniczyli podopieczni Schroniska oraz zaproszeni goście; byli mieszkańcy /którym udało się wyjść na prostą/, Proboszcz lokalnej Parafii Ks.Tomasz Gill, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia; Pan Romuald Sadowski, Pan Andrzej Martuszewicz oraz Prezes PGR Bródno Pan Waldemar Rolewski. Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze... atmosferze refleksji i zadumy oraz wiary na lepsze jutro...

25 i 26. 12. 2015 r.
w spotkaniach Świątecznych uczestniczyli podopieczni Schroniska i jego  pracownicy.
 • 12-13 06. 2015 rok

Nasi podopieczni, w ramach wolontariatu uczestniczyli w pracach przygotowawczych do "XXI Igrzysk Dla DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" na stadionie "Polonez" w dzielnicy Targówek m-sta stoł. Warszawy, a także pełnili nadzór podczas trwania Igrzysk, nad  utrzymaniem porządku.
Ich praca, tak jak w poprzednich latach, przez Organizatorów Igrzysk została oceniona pozytywnie.
 • Maj 2015 rok

Przygotowanie terenu Stowarzyszenia do spotkań integracyjnych.
 • Święta Wielkanocne 2015 rok

Na terenie Stowarzyszenia w dniu 04 kwietnia zorganizowane zostało, przez podopiecznych  Schroniska Specjalistycznego pod nadzorem i czynnym współudziale pracowników Schroniska śniadanie Wielkanocne.

W śniadaniu tym uczestniczyli nie tylko podopieczni Schroniska - osoby niepełnosprawne, pracownicy Schroniska, ale także zaproszeni  byli podopieczni /którzy od wielu lat utrzymują z nami kontakt/ oraz zaproszeni goście; Pastor Społeczności Chrześcijańskiej Krzysztof Zaręba, Prezes Fundacji "Joni i Przyjaciele-Polska" Pani Mariola Zaręba, Prezes PGR Bródno Pan Waldemar Rolewski oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia; Pani Ewa Drożdżewska,Pan Kazimierz Kurek, Pan Romuald Sadowski, Pan Andrzej Martuszewicz. Spotkanie przebiegało w serdecznej, rodzinnej atmosferze, pełnej serdeczności i wzajemnej życzliwości.

W dniach Świąt Wielkanocnych; 05 i 06 kwietnia - odbyły się też  spotkania świąteczne mieszkańców i pracowników  Schroniska.  Spotkania te miały charakter bardziej kameralny, w mniejszym gronie - ale odbyły się w bardzo rodzinnej atmosferze... był czas na zadumę, refleksję i nadzieję na lepsze jutro.
 • Święta Bożego Narodzenia – 2014 rok

23.12.2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli mieszkańcy i pracownicy schroniska oraz zaproszeni goście; proboszcz lokalnej parafii ks. Tomasz Gill, pastor Społeczności Chrześcijańskiej Północ p. Krzysztof Zaręba, Prezes Fundacji Joni i przyjaciele Polska pani Mariola Zaręba, przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pan Piotr Zygadło, V – ce Prezes Stowarzyszenia pan Kazimierz Kurek, członek Zarządu Stowarzyszenia pan Romuald Sadowski oraz byli podopieczni schroniska.
 • 07.09.2014 rok

Na terenie Stowarzyszenia odbył się Piknik Integracyjny na rzecz lokalnej społeczności zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy czynnym współudziale mieszkańców schroniska.

Motto Pikniku:
„Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość”

Spotkania „Piknikowe” stały się tradycją …
 • 07.06.2014 rok

Tradycyjnie już, podopieczni Schroniska w ramach wolontariatu uczestniczyli w pracach przygotowawczych do „XX Igrzysk dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”, a także aktywnie uczestniczyli w pracach organizacyjno-porządkowych,  podczas trwania Igrzysk /na Stadionie Polonez przy ul. Łabiszyńskiej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy/. Ich zaangażowanie i powierzone zadania zostały wysoko ocenione przez organizatorów Igrzysk.
 • 05.2014 rok REMONTY… REMONTY… REMONTY…

Wykonanie nowej bramy wjazdowej, należało rozpocząć od:
- zakupienia odpowiednich desek,
- w pracowni stolarskiej przygotowanie ich do zamontowania,
- następnie zagruntowanie desek i pomalowanie.
 • ŚWIĘTA WIELKANOCNE 2014 rok

Odbyły się spotkania świąteczne zorganizowane przez mieszkańców Schroniska pod nadzorem i współudziale pracowników Stowarzyszenia.

- 19.04.2014 r.  W Śniadaniu Wielkanocnym uczestniczyli mieszkańcy Schroniska, byli podopieczni, którzy już od kilku lat funkcjonują samodzielnie i są przykładem, że można wyjść „na prostą”; członkowie Klubu Abstynenckiego, nasi wieloletni przyjaciele: proboszcz parafii ks. Tomasz Gil, pastor Społeczności Chrześcijańskiej Krzysztof Zaręba, Prezes Fundacji Joni  i przyjaciele Polska pani Mariola Zaręba,
Prezes PGR Bródno Pan Waldemar Rolewski, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia pan Andrzej Matruszewicz i pan Romuald Sadowski oraz pracownicy Schroniska i Klubu Abstynenckiego.

- 20 – 21.04.2014 r. W spotkaniach świątecznych uczestniczyli mieszkańcy i pracownicy Schroniska.

Spotkania te były czasem refleksji, a także nadziei na lepsze jutro i wiarę w realizację planów i zamierzeń oraz konkretnych postanowień.
 • WIOSNA 2014 rok

Porządkowanie po zimie terenu wokół Bursy. Wykonywanie drobnych prac remontowo-estetycznych
 • Święta Bożego Narodzenia – 2013 rok

- 24.12.2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe przygotowane przez mieszkańców Schroniska przy współudziale pracowników Stowarzyszenia.
W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy Schroniska, zaproszeni goście: proboszcz lokalnej parafii ks. Tomasz Gil, Prezes PGR Bródno Waldemar Rolewski, przedstawiciele Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy  Marcin Sobocki i Piotr Zygadło oraz Prezes Stowarzyszenia Wojciech Jodko i członek Zarządu Andrzej Martuszewicz.
- 25.12. i 26.12.2013 roku odbyły się spotkania świąteczne mieszkańców Schroniska z pracownikami Schroniska.


]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">


 • 08.09.2013 rok

Na ternie Stowarzyszenia, już kolejny raz (czwarty), odbył się Piknik na rzecz lokalnej społeczności - w ramach integracji społecznej - zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Targówek przy czynnym współudziale mieszkańców Stowarzyszenia.

Spotkania "Piknikowe" stają się tradycją...
 • 08.06.2013 rok

Podopieczni Stowarzyszenia jako wolontariusze uczestniczyli w pracach organizacyjnych podczas "XIX Igrzysk Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej" na stadionie "Polonez" przy ul. Łabiszyńskiej w Warszawie. Ich zaangażowanie w powierzone zadania zostały wysoko ocenione prze organizatorów Igrzysk. • 22.05.2013 rok

Odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezdomnych zrzeszonych w Radzie Opiekuńczej d/s Bezdomności przy Prezydencie m. st. Warszawy.
Spotkanie prowadziła przewodnicząca Rady Pani Adriana Porowska - dyrektor Pensjonatu Socjalnego "Św. Łazarza", w którym uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Miasta Biura Pomocy i Projektów Społecznych:

 • Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej Pani Joanna Patoka,
 • pracownicy Wydziału Pomocy Społecznej odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych:
 • Pan Marcin Sobocki,
 • Pan Piotr Zygadło.

Tematem spotkania m/innymi było omówienie "Sytemu profilaktyki bezdomności i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie", a także współpracy między samymi organizacjami. • Święta Wielkanocne - 2013rok

W okresie Świąt Wielkanocnych w siedzibie Stowarzyszenia odbyły się spotkania świąteczne - zorganizowane przez mieszkańców Bursy przy współudziale pracowników.

- 30.03.2013 r. - w spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Bursy, byli mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Pastor Społeczności Chrześcijańskiej Krzysztof Zaręba, Prezes PGR Bródno Waldemar Rolewski, Prezes Fundacji "Joni i przyjaciele Polska" Mariola Zaręba, Prezes Stowarzyszenia Wojciech Jodko, Wiceprezes Stowarzyszenia Kazimierz Kurek, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Andrzej Martuszewicz i Romuald Sadowski oraz członek Komisji Rewizyjnej Ewa Drożdżewska.

- 31.03-01.04.2013 r. - w spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy Bursy, pracownicy oraz zaproszeni byli mieszkańcy.

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">


 • Święta Bożego Narodzenia - 2012 rok

W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbyły się spotkania świąteczne - zorganizowane przez mieszkańców Bursy przy współudziale pracowników.

- Spotkanie opłatkowe (24.12.2012). W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Bursy, zaproszeni byli mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Proboszcz lokalnej Parafii Ks. Tomasz Gill, Prezes PGR Bródno Waldemar Rolewski, Prezes Stowarzyszenia Kazimierz Kurek.

- Spotkania świąteczne (25.12 i 26.12.2012) - w spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy Bursy, pracownicy oraz zaproszeni byli mieszkańcy. • 04.09.2012 rok

Już po raz trzeci na terenie Stowarzyszenia zorganizowany został Piknik Integracyjny na rzecz społeczności lokalnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzielnicy Tagówek przy czynnym współudziale mieszkańców Bursy. • Lato 2012 rok

Nasze grilowanie. • 23.06.2012 rok

Zorganizowany został zgodnie z obowiązującym statutem - III Kongres Stowarzyszenia.

Kongres jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia co 5 lat z inicjatywy Zarządu Komisji Rewizyjnej.

W Kongresie uczestniczyli m.in. przedstawiciel Kofoed's School w Kopenhadze Ole Meldgaard oraz przedstawicielka Komitetu Helsińskiego w Kopenhadze Małgorzata Kępińska-Jacobsen.

]">

]">

]">

]">


 • 02.06.2012 rok

Kolejny raz podopieczni Bursy w ramach wolontariatu uczestniczyli w pracach organizacyjnych podczas "Spartakiady Młodzieży Niepełnosprawnej" na Stadionie "Polonez" przy ul. Łabiszyńskiej w Warszawie. • 16.05.2012 rok

W dniu 16.05.2012 roku na terenie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie "Rady Opiekuńczej" osób bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy. Spotkanie prowadziła przewodnicząca R.O. Adrianna Porowska.


 • Święta Wielkanocne - 2012rok

W okresie Świąt Wielkanocnych odbyły się spotkania świąteczne - zorganizowane przez mieszkańców Bursy przy współudziale pracowników.

- 07.04.2012 w spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Bursy, byli mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Pastor Społeczności Chrześcijańskiej Krzysztof Zaręba, Prezes PGR Bródno Waldemar Rolewski oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Pan Andrzej Martuszewicz i Romuald Sadowski.

- 08-09.04.2012 w spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy Bursy, pracownicy oraz zaproszeni byli mieszkańcy. • 02.2012 rok

Spotkanie kadry uczestników programu "Od terapii do zatrudnienia" w celu ustalenia profilu działania powstającej spółdzielni socjalnej. • Święta Bożego Narodzenia - 2011 rok

- Spotkania opłatkowe (21.12 i 24.12.2011)

- Spotkania świąteczne (25.12 i 26.12.2011) • 04.09.2011

Ponownie na terenie Stowarzyszenia odbył się „Piknik integracyjny” na rzecz społeczności lokalnej – zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej na Targówku przy czynnym współudziale naszych mieszkańców. • 29.06.2011

Gościliśmy grupę pracowników Szkoły Kofoeda w Kopenhadze, w ilości  6 osób. Celem ich wizyty było zapoznanie się z pracownikami i realizowanymi programami w Szkołach Kofoeda w Polsce. • 04.06.2011

Podopieczni Bursy w ramach wolontariatu włączyli się w prace organizacyjną podczas „Spartakiady Młodzieży Niepełnosprawnej” na stadionie sportowym „Polonez” w Warszawie, przy ul. Łabiszyńskiej. • Realizacja programu "Od terapii do zatrudnienia" - kwiecień 2011

Zakończenie warsztatów psycho-edukacyjnych OUwPZ (I grupa).


 • Święta Wielkanocne 2011

W okresie Świąt Wielkanocnych odbyły się spotkania świąteczne;

-  23.04.2011 r. z udziałem podopiecznych, byłych mieszkańców oraz zaproszonych gości; między innymi gościliśmy przedstawicielkę Komitetu Helsińskiego, Panią Małgorzatę Kępińską – Jacobson.

-  24 i 25.04.2011 r. odbyły się spotkania świąteczne podopiecznych i pracowników Bursy.


 • 21.04.2011

Odwiedził nas przedstawiciel Kofoeds School w Kopenhadze; UNDERVISNINGSLEDER  JENSEN CARSTEN.


 • Program "Od terapii do zatrudnienia" - marzec 2011

Pierwsze spotkanie robocze asystentów OUwPZ i kadry prowadzącej, dotyczące wyboru liderów wśród OUwPZ.
Wybrani Liderzy będą odbywać szkolenie zawodowe w celu podjęcia pracy ewentualnie stworzenia spółdzielni socjalnej. • 16.03.2011


W dniu 16.03.2011 r. na terenie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie członków Rady Opiekuńczej. W posiedzeniu jako zaproszony gość, uczestniczył Dyrektor Urzędu Pracy Pan Lech Antkowiak.

Tematyka spotkania:

„Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób bezdomnych”. • Spotkania świąteczne: Boże Narodzenie 2010 r. • 12.2010

Odwiedził nas przedstawiciel Kofoed’s  School Ole Meldgard. • „Nasze hobby”

Prace naszych podopiecznych – uczniów. • 02.07.2010

Ponownie gościliśmy przedstawiciela Kofoed's School Carstena Jensa; undervisningsleder, z osobą towarzyszącą.


]">

]">

]">

]">


 • 27.06.2010

Na terenie Stowarzyszenia odbył się piknik integracyjny zorganizowany przez OPS Targówek oraz naszą placówkę.

Piknik został zorganizowany w ramach obchodu "Dnia ubóstwa" i miał za zadanie integrację środowiska lokalnego.

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">

]">


 • 12.05.2010

Odbyło się posiedzenie członków Rady Opiekuńczej przy Prezydencie miasta Warszawy (przedstawicieli organizacji pozarządowych) wraz z zaproszonymi przedstawicielami Urzędu Wojewody Mazowieckiego.

]">

]">

]">

]">

 • 05.04.2010

Gościliśmy przedstawiciela Kofoed's School z Kopenhagi Kim Clemena - sektionsledera Kofoeds Kaelder z osobą towarzyszącą.

]">

]">

]">


 • 03.04.2010

Spotkania świąteczne "uczniów" BURSY z pracownikami i przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia.

]">

]">

]">

]">


 • 02.03.2010

Wizyta przedstawicieli Kofoed's School z Kopenhagi - z Carstenem Jensem; undervisningsleder, na czele.

]">

]">

]">

]">


StolarniaKrawiectwoGastronomiaPoligrafiaZajęcia komputerowe


]">

]">

Zdobyte umiejętnościPomoc na rzecz innych organizacjiSpotkania integracyjne


]">

Spotkania świąteczne 

Historia życiem pisana
A story is written by life