Tło
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1 - (umowa 2013 - 2014)
Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - za I półrocze 2014 roku „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1” PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego  - za grudzień 2013 roku "Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia PDFPobierz
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - za okres 01.12.2013 r. - 30.11.2014 r.
„Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1”
PDFPobierz

 

Historia życiem pisana
A story is written by life