Tło
Klub abstynencki 2012-2015
Sprawozdanie merytoryczne za grudzień 2012
PDFPobierz
Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2013
PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego  - za II półrocze 2013 roku "Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia" PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego - za I półrocze 2014 roku
„Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”
PDFPobierz

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego - za II półrocze 2014 roku
„Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”

PDFPobierz

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego - za I półrocze 2015 roku
„Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”

PDFPobierz 

Historia życiem pisana
A story is written by life