Tło
Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – za okres 01.07 - 30.11.2012 roku
PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – za II półrocze 2012 rokuPDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – za
I półrocze 2012 roku
PDFPobierz

Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej– za
II półrocze 2011 roku

PDFPobierz

Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej– za
I półrocze 2011 roku

PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – za II półrocze 2010 rokuPDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – za
I półrocze 2010 roku
PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania z zakresu pomocy  społecznej – za grudzień 2009 roku PDFPobierz


 

Historia życiem pisana
A story is written by life