Tło
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Urząd Dzielnicy Warszawa- Targówek – „Klub abstynencki” (umowa 3- letnia)
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego – za okres 01.12.2009 - 30.11.2012 roku „Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego – za II półrocze 2012 roku „Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego – za I półrocze 2012 roku „Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego – za II półrocze 2011 roku „Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego – za I półrocze 2011 roku „Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego – za II półrocze 2010 roku „Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”PDFPobierz
Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego – za I półrocze 2010 roku „Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”PDF
Pobierz

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego – za grudzień 2009 rok „Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia” PDFPobierz 

Historia życiem pisana
A story is written by life