Tło
Współpraca
  • STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACUJE Z:

Jednostkami Samorządu Terytorialnego

  • Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy
  • Urzędem Dzielnicy Warszawa Targówek
  • Urzędem Wojewody Mazowieckiego

Radą Opiekuńczą dla Bezdomnych przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawa

  • Organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi przy Radzie Opiekuńczej
  • Fundacja Bank Żywności SOS
    Bank zywnosciPGR – Bródno w Warszawie

 

Historia życiem pisana
A story is written by life